ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

جستجوی پسوند دامنه ها

دامنه
قیمت خرید
قیمت انتقال
قیمت تمدید
.ir hot!
70,000ریال
1 سال
70,000ریال
1 سال
70,000ریال
1 سال
.com hot!
1,500,000ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال
.net
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.org
2,000,000ریال
1 سال
2,000,000ریال
1 سال
2,000,000ریال
1 سال
.co
6,000,000ریال
1 سال
6,000,000ریال
1 سال
6,000,000ریال
1 سال
.info
2,500,000ریال
1 سال
2,500,000ریال
1 سال
2,500,000ریال
1 سال
.eu
2,500,000ریال
1 سال
2,500,000ریال
1 سال
2,500,000ریال
1 سال
.host
17,000,000ریال
1 سال
17,000,000ریال
1 سال
17,000,000ریال
1 سال
.biz
2,500,000ریال
1 سال
2,500,000ریال
1 سال
2,500,000ریال
1 سال
.top
3,000,000ریال
1 سال
3,000,000ریال
1 سال
3,000,000ریال
1 سال
.xyz
1,500,000ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال
.today
2,400,000ریال
1 سال
N/A
2,750,000ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* ممکن است برخی پسوندها امکان انتقال نداشته باشد با پشتیبانی هاهنگی نمایید