تحویل ۱ الی ۲۴ ساعت

SSD-SVDS1

 • پردازنده 6 core
 • رم 4 GB
 • هارد دیسک 65 GB SSD
 • ترافیک نامحدود

 • 4,800,000ریال
  ماهانه
  1,000,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
  سفارش دهید
  SSD-SVDS2

 • پردازنده 12 core
 • رم 10 GB
 • هارد دیسک 85 GB SSD
 • ترافیک نامحدود

 • 6,100,000ریال
  ماهانه
  1,000,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
  سفارش دهید
  SSD-SVDS3

 • پردازنده 12 core
 • رم 16 GB
 • هارد دیسک 150 GB SSD
 • ترافیک نامحدود

 • 9,800,000ریال
  ماهانه
  1,000,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
  سفارش دهید
  SSD-SVDS4

 • پردازنده 16 core
 • رم 32 GB
 • هارد دیسک 400 GB SSD
 • ترافیک نامحدود

 • 18,000,000ریال
  ماهانه
  1,000,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
  سفارش دهید