پلن های هاست پر سرعت

7 روز گارانتی عودت هزینه

Plan T1 - هاست پربازدید و ربات تلگرام

 • فضاي هاست 500 مگابایت
 • ترافيک ماهانه نامحدود
 • بک آپ گیری روزانه / هفتگی / ماهانه فول
 • اکانت اف تي پي 1 عدد
 • تعداد ديتابيس 1 عدد
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين 4 عدد
 • دامنه اضافه 0 عدد
 • ایمیل 1
 • پشتیبانی تا 500 درخواست در ساعت

 • Plan T2 - هاست پربازدید و ربات تلگرام

 • فضاي هاست 1000 مگابایت
 • ترافيک ماهانه نامحدود
 • بک آپ گیری روزانه / هفتگی / ماهانه فول
 • اکانت اف تي پي 1 عدد
 • تعداد ديتابيس 1 عدد
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين 4 عدد
 • دامنه اضافه 0 عدد
 • ایمیل 1
 • پشتیبانی تا 500 درخواست در ساعت

 • Plan T3 - هاست پربازدید و ربات تلگرام

 • فضاي هاست 2000 مگابایت
 • ترافيک ماهانه نامحدود
 • بک آپ گیری روزانه / هفتگی / ماهانه فول
 • اکانت اف تي پي 1 عدد
 • تعداد ديتابيس 1 عدد
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين 4 عدد
 • دامنه اضافه 0 عدد
 • ایمیل 1
 • پشتیبانی تا 500 درخواست در ساعت

 • Plan T4 - هاست پربازدید و ربات تلگرام

 • فضاي هاست 4000 مگابایت
 • ترافيک ماهانه نامحدود
 • بک آپ گیری روزانه / هفتگی / ماهانه فول
 • اکانت اف تي پي 1 عدد
 • تعداد ديتابيس 1 عدد
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين 4 عدد
 • دامنه اضافه 0 عدد
 • ایمیل 1
 • پشتیبانی تا 500 درخواست در ساعت

 • Plan T5 - هاست پربازدید و ربات تلگرام

 • فضاي هاست 8000 مگابایت
 • ترافيک ماهانه نامحدود
 • بک آپ گیری روزانه / هفتگی / ماهانه فول
 • اکانت اف تي پي 1 عدد
 • تعداد ديتابيس 1 عدد
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين 4 عدد
 • دامنه اضافه 0 عدد
 • ایمیل 1
 • پشتیبانی تا 500 درخواست در ساعت