سرور مجازی ابری ایران NVME & SSD

سرور مجازی شامل عودت هزینه نمیشود . در صورتیکه سوالی دارید قبل از خرید با پشتیبانی مشورت بفرمایید

سرور مجازی ایران VPS N0 0 موجود است

 • پردازنده 1 core
 • رم 2 GB
 • هارد دیسک 20 GB SSD
 • ترافیک 20GB

 • 4,850,000ریال
  ماهانه
  1,000,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
  سفارش دهید
  سرور مجازی ایران VPS N1 0 موجود است

 • پردازنده 2 core
 • رم 4 GB
 • هارد دیسک 30GB NVME
 • ترافیک 20GB

 • 5,200,000ریال
  ماهانه
  1,000,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
  سفارش دهید
  سرور مجازی ایران VPS N2 0 موجود است

 • پردازنده 4 core
 • رم 6 GB
 • هارد دیسک 60 GB Nvme
 • ترافیک 20GB

 • 6,900,000ریال
  ماهانه
  1,000,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
  سفارش دهید
  سرور مجازی ایران VPS N3 0 موجود است

 • پردازنده 6 core
 • رم 8 GB
 • هارد دیسک 90 GB Nvme
 • ترافیک 20GB

 • 8,100,000ریال
  ماهانه
  1,000,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
  سفارش دهید
  سرور مجازی ایران VPS N4 0 موجود است

 • پردازنده 8 core
 • رم 12 GB
 • هارد دیسک 150GB Nvme
 • ترافیک 20GB

 • 12,000,000ریال
  ماهانه
  1,000,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
  سفارش دهید
  سرور مجازی ایران VPS N5 0 موجود است

 • پردازنده 10 core
 • رم 16 GB
 • هارد دیسک 250 GB Nvme
 • ترافیک 20GB

 • 15,000,000ریال
  ماهانه
  1,000,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
  سفارش دهید