قبل از خرید با مشاور انلاین سایت مشورت نمایید

سرور های مجازی عودت هزینه ندارند۲۴ ساعت تست با هزینه قابل ارایه میباشد ( هزینه تست ۲ دلار میباشد )

OnePro1
 • 1vCore Cpu
 • 512MB Ram
 • 10 GB SSD HDD
 • 1GBIT/S Network
 • 500 GB/Month Traffic
 • 99.9 Network Avaibility
 • 24/H Setup
3,250,000ریال
ماهانه
100,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
سفارش دهید
OnePro2
 • 1vCore Cpu
 • 512MB Ram
 • 20 GB SSD HDD
 • 1GBIT/S Network
 • 750 GB/Month Traffic
 • 99.9 Network Avaibility
 • 24/H Setup
4,000,000ریال
ماهانه
100,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
سفارش دهید
OnePro3
 • 1vCore Cpu
 • 1GB Ram
 • 30 GB SSD HDD
 • 1GBIT/S Network
 • 1.5 TB/Month Traffic
 • 99.9 Network Avaibility
 • 24/H Setup
7,200,000ریال
ماهانه
100,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
سفارش دهید