سرور اختصاصی آلمان / فنلاند

DS1
 • Intel Core i7-4770 Cpu
 • 4 Threads: 8 Cores
 • 7042 Average CPU Mark
 • 32GB Ram
 • 2 x 240 GB SSD Hard
 • Unlimited bandwidth
 • 1Gbit/s Network
DS2
 • Intel Core i7-6700 Cpu
 • 4 Threads: 8 Cores
 • 8088 Average CPU Mark
 • 64 GB Ram
 • 2 x 512 GB SSD Hard
 • Unlimited bandwidth
 • 1Gbit/s Network
DS3
 • Intel Core i7-7700 Cpu
 • 4 Threads: 8 Cores
 • 8650 Average CPU Mark
 • 64 GB Ram
 • 2 x 256 GB SSD Hard
 • Unlimited bandwidth
 • 1Gbit/s Network
DS4
 • Location
 • AMD Ryzen™ 5 3600 Cpu
 • 6Core Cores
 • 17797 Average CPU Mark
 • 64 GB DDR4 ECC Ram
 • 512 GB NVME Hard
 • Unlimited bandwidth
 • 1Gbit/s Network
45,900,000ریال
ماهانه
49,000,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
سفارش دهید
DS5
 • Location
 • AMD Ryzen™ 7 7700 Cpu
 • 8 Cores
 • 35514 Average CPU Mark
 • 64 GB DDR5 Ram
 • NVME Hard 1TB
 • Unlimited bandwidth
 • 1Gbit/s Network
69,000,000ریال
ماهانه
49,000,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
سفارش دهید
DS6
 • Location
 • Intel® Core™ i9-13900 Cpu
 • 16Core Cores
 • 50908 Average CPU Mark
 • 64 GB DDR4 ECC Ram
 • 1.92 GB NVME Hard
 • Unlimited bandwidth
 • 1Gbit/s Network
89,000,000ریال
ماهانه
50,000,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
سفارش دهید
DS8
 • Location
 • AMD Ryzen™ 9 7950X3D Cpu
 • 16Core Cores
 • 63990 Average CPU Mark
 • 128 GB DDR5 ECC Ram
 • 1.92 GB NVME Hard
 • Unlimited bandwidth
 • 1Gbit/s Network
105,000,000ریال
ماهانه
50,000,000 هزینه تنظیم فقط یکبار در زمان خرید
سفارش دهید