نمایندگی هاست لینوکس سی پنل

7 روز گارانتی برگشت هزینه

نمایندگی هاست لینوکس - Plan 1

 • فضای هاست 3000 مگابایت
 • تا 6 عدد سایت
 • ترافيک ماهانه نامحدود
 • بک آپ گیری روزانه دیتابیس
 • اکانت اف تي پي نامحدود
 • تعداد ديتابيس نامحدود
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين نامحدود
 • افزودن دامنه نامحدود
 • ایمیل نامحدود

 • نمایندگی هاست لینوکس - Plan 2

 • فضای هاست 5000 مگابایت
 • تا 10 عدد سایت
 • ترافيک ماهانه نامحدود
 • بک آپ گیری روزانه دیتابیس
 • اکانت اف تي پي نامحدود
 • تعداد ديتابيس نامحدود
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين نامحدود
 • افزودن دامنه نامحدود
 • ایمیل نامحدود

 • نمایندگی هاست لینوکس - Plan 3

 • فضای هاست 10000 مگابایت
 • تا 20 عدد سایت
 • ترافيک ماهانه نامحدود
 • بک آپ گیری روزانه دیتابیس
 • اکانت اف تي پي نامحدود
 • تعداد ديتابيس نامحدود
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين نامحدود
 • افزودن دامنه نامحدود
 • ایمیل نامحدود

 • نمایندگی هاست لینوکس - Plan 4

 • فضای هاست 20000 مگابایت
 • تا 40 عدد سایت
 • ترافيک ماهانه نامحدود
 • بک آپ گیری روزانه دیتابیس
 • اکانت اف تي پي نامحدود
 • تعداد ديتابيس نامحدود
 • تعداد ساب دامين نامحدود
 • تعداد پارک دامين نامحدود
 • افزودن دامنه نامحدود
 • ایمیل نامحدود