گواهینامه SSL

EssentialSSL

پشتیبانی از 1 دامنه با www و بدون www
امنیت کد گذاری متوسط
مناسب برای دریافت اینماد
مناسب برای انواع وب سایتها

EV SSL

پشتیبانی از 1 دامنه با www و بدون www
امنیت کد گذاری بسیار بالا
مناسب برای دریافت اینماد
مناسب برای انواع وب سایتها
همراه با نوار سبز در تولبار

PositiveSSL

پشتیبانی از 1 دامنه با www و بدون www
امنیت کد گذاری کم
مناسب برای دریافت اینماد
مناسب برای انواع وب سایتها