نمایندگی هاست لینوکس سی پنل

7 روز گارانتی برگشت هزینه

نمایندگی هاست لینوکس - Plan 1


 • فضای هاست 5000 مگابایت

 • ترافيک ماهانه نامحدود

 • بک آپ گیری روزانه دیتابیس

 • اکانت اف تي پي نامحدود

 • تعداد ديتابيس نامحدود

 • تعداد ساب دامين نامحدود

 • تعداد پارک دامين نامحدود

 • افزودن دامنه نامحدود

 • ایمیل نامحدود


نمایندگی هاست لینوکس - Plan 2


 • فضای هاست 10000 مگابایت

 • ترافيک ماهانه نامحدود

 • بک آپ گیری روزانه دیتابیس

 • اکانت اف تي پي نامحدود

 • تعداد ديتابيس نامحدود

 • تعداد ساب دامين نامحدود

 • تعداد پارک دامين نامحدود

 • افزودن دامنه نامحدود

 • ایمیل نامحدود


نمایندگی هاست لینوکس - Plan 3


 • فضای هاست 15000 مگابایت

 • ترافيک ماهانه نامحدود

 • بک آپ گیری روزانه دیتابیس

 • اکانت اف تي پي نامحدود

 • تعداد ديتابيس نامحدود

 • تعداد ساب دامين نامحدود

 • تعداد پارک دامين نامحدود

 • افزودن دامنه نامحدود

 • ایمیل نامحدود


نمایندگی هاست لینوکس - Plan 4


 • فضای هاست 20000 مگابایت

 • ترافيک ماهانه نامحدود

 • بک آپ گیری روزانه دیتابیس

 • اکانت اف تي پي نامحدود

 • تعداد ديتابيس نامحدود

 • تعداد ساب دامين نامحدود

 • تعداد پارک دامين نامحدود

 • افزودن دامنه نامحدود

 • ایمیل نامحدود