هاست با امکانات نامحدود

7 روز گارانتی عودت هزینه

پلن 1


 • فضای هاست 1 گیگابایت

 • بک آپ گیری اتوماتیک دیتابیس روزانه

 • ترافیک و پهنای ترافیک نامحدود

 • FTP نامحدود

 • ایمیل نامحدود

 • دیتابیس نامحدود

 • ساب دامنه نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • افزودن دامنه نامحدود


پلن 2


 • فضای هاست 2 گیگابایت

 • بک آپ گیری اتوماتیک دیتابیس روزانه

 • ترافیک و پهنای ترافیک نامحدود

 • اف تی پی نامحدود

 • ایمیل نامحدود

 • دیتابیس نامحدود

 • ساب دامنه نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • افزودن دامنه نامحدود


پلن 3


 • فضای هاست 3 گیگابایت

 • بک آپ گیری اتوماتیک دیتابیس روزانه

 • ترافیک و پهنای ترافیک نامحدود

 • FTP نامحدود

 • ایمیل نامحدود

 • دیتابیس نامحدود

 • ساب دامنه نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • افزودن دامنه نامحدود


پلن 4


 • فضای هاست 4 گیگابایت

 • بک آپ گیری اتوماتیک دیتابیس روزانه

 • ترافیک و پهنای ترافیک نامحدود

 • FTP نامحدود

 • ایمیل نامحدود

 • دیتابیس نامحدود

 • ساب دامنه نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • افزودن دامنه نامحدود


پلن 5


 • فضای هاست 5 گیگابایت

 • بک آپ گیری اتوماتیک دیتابیس روزانه

 • ترافیک و پهنای ترافیک نامحدود

 • FTP نامحدود

 • ایمیل نامحدود

 • دیتابیس نامحدود

 • ساب دامنه نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • افزودن دامنه نامحدود